Поврзете се со нас

Резолуција на Комитетот за економски и монетарни работи