Поврзете се со нас

динамична цена и опција за префрлување на давателот без трошоци во рок од најмногу три недели (и 24 часа од 2026). Енергетската сиромаштија и регулирањето на цените Земјите-членки, исто така,