Поврзете се со нас

нацрт Регулатива за електронски услуги за идентификација и доверба за електронски трансакции на внатрешниот пазар