Поврзете се со нас

Дорин Хадарт (член на Комитетот на регионите на ЕУ)