Поврзете се со нас

дистрибуира и тргува со енергија и сродни производи во Северна Европа. Сванкор е производител и дистрибутер на специјализирани хемиски материјали. ЈЕРА е активна во инвестиции на гориво низводно