Поврзете се со нас

Нарушен лет - реалноста на раздвоените семејства бегалци во ЕУ