Поврзете се со нас

дискутирање за влијанието на Иницијативата за појас и пат (БРИ) врз инфраструктурата