Поврзете се со нас

Директор на Кинескиот информативен центар за Интернет мрежа (CNNIC)