Поврзете се со нас

директор за Европа и геополитика кај Пријатели на Европа