Поврзете се со нас

не сакаше да ја напушти Европската унија без никаков договор