Поврзете се со нас

и покрај знаците дека неговите домаќинства биле под сè поголем финансиски притисок. Спротивно на тоа