Поврзете се со нас

одложување на објавувањето на предлозите