Поврзете се со нас

CPMR претседател и претседател на владата на Азорските ОСтрови