Поврзете се со нас

Комесар за потрошувачи и родова еднаквост, Вара Јорова