Поврзете се со нас

во споредба со +19.3 милијарди евра во мај 2017 година. Трговијата внатре во еврозоната се зголеми на 162.3 милијарди евра во мај 2018 година