Поврзете се со нас

канализирање на фондовите на ЕУ кон услуги за бездомници