Поврзете се со нас

Центар за иновации за развој на бизнисот и претприемништво (CIDE) на Универзитетот Ибероамерика (УНИБЕ)