Поврзете се со нас

картел прекршувајќи ги правилата за монопол на ЕУ