Поврзете се со нас

бидејќи не ја менува суштинската природа на договорот за повлекување