Поврзете се со нас

бидејќи ризикот со кој се соочуваат хуманитарните работници продолжува да се зголемува. Недвосмислено почитување на меѓународното право