Поврзете се со нас

Член 17 (7) од Договорот за ЕУ