Поврзете се со нас

и WWF ја повикуваат Европската комисија - која е одговорна за предлагање на границите на риболов на ЕУ - и на министрите за риболов на земјите-членки - кои донесуваат конечни одлуки