Поврзете се со нас

а ние останатите мора подиректно да се соочиме со правните и социјалните импликации на преносот во живо