Поврзете се со нас

и создавање работни места. Активностите ќе бидат спроведени со сите актери во Куба