Поврзете се со нас

и тоа сликовито го покажа длабокото и трајно пријателство меѓу кинескиот и рускиот народ. Од 2013 година