Поврзете се со нас

и со ова се склучува пакетот чиста енергија за сите Европејци. Договорот за "Внатрешен пазар за електрична енергија" (Регулатива) беше одобрен со 544 гласови до 76