Поврзете се со нас

а ќе учествува и клучен претставник од Европската комисија