Поврзете се со нас

и 40 воздржани. Договорот за "Заеднички правила за внатрешен пазар на електрична енергија" (Директива) беше одобрен со 551 гласови за 72