Поврзете се со нас

беше потпишан договор од Здружението за заштита на дивиот свет во Кина и зоолошката градина во Москва за заштита и истражувачка соработка на џиновските панди на 28 февруари оваа година. Во прилог на Динг Динг