Поврзете се со нас

Сценарио што го спојува ЕСФ во еден единствен фонд за социјални инвестиции претставува закана за интегритетот на кохезивната политика