Поврзете се со нас

намалување од 0.8% во споредба со мај 2017 година (191.2 милијарди евра). Увозот од остатокот на светот изнесуваше 173.1 милијарди евра