Поврзете се со нас

000 делегати од 150 земји и 90 меѓународни организации се во главниот град на Кина од 25 април до 27 април на настанот