RSSЕвропскиот суд на ревизори

Известување на ЕУ за одржливост и #UNSustainableDevelopmentGoals сè уште недостасува, предупредуваат ревизорите

Известување на ЕУ за одржливост и #UNSustainableDevelopmentGoals сè уште недостасува, предупредуваат ревизорите

И покрај заложбата на ЕУ за одржливост и целите на одржливиот развој на Обединетите нации (СДГ), Европската комисија не известува за или не контролира како буџетот и политиките на ЕУ придонесуваат за одржлив развој и постигнување на СДГ, според новиот преглед на Европската комисија Суд на ревизори. Градежните блокови за значајно известување за одржливост [...]

Продолжи со читање

ЕУ има потреба од повеќе #WindPower и #SolarPower за да ги исполни целите за обновливи извори, предупредуваат ревизорите

ЕУ има потреба од повеќе #WindPower и #SolarPower за да ги исполни целите за обновливи извори, предупредуваат ревизорите

ЕУ треба да преземе значајни активности за да генерира повеќе електрична енергија од ветер и соларна енергија и да ги исполни своите цели на обновливи извори, според новиот извештај на Европскиот суд на ревизори. Иако и ветерот и соларната енергија забележаа силен раст од 2005, имаше застој од 2014, велат ревизорите. [...]

Продолжи со читање

Земјите-членки треба да ги интензивираат напорите за справување со измами во # EUCohesionSpending, велат ревизорите

Земјите-членки треба да ги интензивираат напорите за справување со измами во # EUCohesionSpending, велат ревизорите

И покрај подобрувањата во последниве години, напорите на земјите-членки на ЕУ за справување со измамите во трошењето на кохезија остануваат премногу слаби, според новиот извештај на Европскиот суд на ревизори. Оценките на земјите-членки за ефективноста на нивните мерки против измами се премногу оптимисти, велат ревизорите. Откривањето, одговорот и координацијата сè уште треба значително зајакнување за да се спречи, [...]

Продолжи со читање

Ревизори проверува дали #EURoadNetwork е на вистинскиот пат

Ревизори проверува дали #EURoadNetwork е на вистинскиот пат

Европскиот суд на ревизори врши ревизија на поддршката на ЕУ за мрежата на патишта кои ги поврзуваат земјите-членки и регионите. Ревизорите ќе проверат дали активностите и финансирањето на Европската комисија се осигуруваат дека земјите-членки остануваат на вистинскиот пат за да ја завршат мрежата на време и да ја подобрат поврзаноста за граѓаните. Ревизорите имаат [...]

Продолжи со читање

Ревизорите ја испитуваат поддршката на ЕУ за #UrbanMobility

Ревизорите ја испитуваат поддршката на ЕУ за #UrbanMobility

Европскиот суд на ревизори врши ревизија на активностите на ЕУ за подобрување на мобилноста на луѓето во градовите и густо населените подрачја. Ревизорите ќе разгледаат како Европската комисија и земјите-членки ги користат средствата на ЕУ за да ги стават своите политики за урбана мобилност во акција и дали Комисијата обезбедува ефективна поддршка [...]

Продолжи со читање

Програмата на ЕУ обезбедува #FoodAid најмногу лишена, но сепак треба да се покаже влијание врз социјалната вклученост, велат ревизорите

Програмата на ЕУ обезбедува #FoodAid најмногу лишена, но сепак треба да се покаже влијание врз социјалната вклученост, велат ревизорите

Според новиот извештај на Европскиот суд на ревизори, Фондот за европска помош на најсериозните (FEAD) придонесува за пристапите на земјите-членки за ублажување на сиромаштијата. Но, таа главно ја финансира поддршката за храна и не секогаш ги насочува најекстремните облици на сиромаштија. Неговата функција како мост кон социјално вклучување [...]

Продолжи со читање

Ревизорите ги испитуваат ЕУ # Екодизајн и енергетските етикети

Ревизорите ги испитуваат ЕУ # Екодизајн и енергетските етикети

Европскиот суд на ревизори врши ревизија на мерките на ЕУ за екодизајн и енергетско означување на производи, вклучувајќи и апарати за домаќинство. Особено, ревизорите ќе го оценат придонесот на овие мерки во целите на енергетската ефикасност и на животната средина на ЕУ. Како дел од борбата против климатските промени, ЕУ е посветена на подобрување на својата енергија [...]

Продолжи со читање