Поврзете се со нас

Кипар

Комисијата ја одобри мапата за регионална помош 2022-2027 за Кипар

SHARE:

Објавено

on

Европската комисија ја одобри според правилата за државна помош на ЕУ, картата на Кипар за доделување регионална помош од 1 јануари 2022 до 31 декември 2027 година, во рамките на ревидирани насоки за регионална помош („КРТАЛ“).

Ревидираниот RAG, усвоен од Комисијата на 19 април 2021 година и на сила од 1 јануари 2022 година, им овозможува на земјите-членки да ги поддржат најмалку фаворизираните европски региони во израмнувањето и да ги намалат разликите во однос на економската благосостојба, приходите и невработеноста - кохезија цели кои се во срцето на Унијата. Тие, исто така, обезбедуваат зголемени можности за земјите-членки да ги поддржат регионите кои се соочуваат со транзициски или структурни предизвици како што е депопулацијата, за целосно да придонесат за зелената и дигиталната транзиција.

Во исто време, ревидираниот RAG одржува силни заштитни мерки за да ги спречи земјите-членки да користат јавни пари за да предизвикаат преместување на работните места од една земја-членка на ЕУ во друга, што е од суштинско значење за фер конкуренција на единствениот пазар.

Картата за регионална помош на Кипар го дефинира кипарскиот регион подобен за регионална инвестициска помош. Мапата, исто така, го утврдува максималниот интензитет на помошта во тој подобен регион. Интензитетот на помошта е максималниот износ на државна помош што може да се додели по корисник, изразен како процент од прифатливите инвестициски трошоци.

Според ревидираниот RAG, регионите што покриваат 49.46% од населението на Кипар ќе бидат прифатливи за регионална инвестициска помош, според отстапувањето од член 107(3)(в) од ТФЕУ (т.н. области „в“):

Со цел да се решат регионалните разлики, Кипар одреди т.н. Во оваа област, максималниот интензитет на помошта за големите претпријатија е 359%, врз основа на БДП по глава на жител под 413,225% од просекот на ЕУ-49.17. Тој максимален интензитет на помошта може да се зголеми за 15 процентни поени за инвестиции направени од средни претпријатија и за 100 процентни поени за инвестиции направени од мали претпријатија, за нивните почетни инвестиции со прифатливи трошоци до 27 милиони евра.

Позадина

Маркетинг

Европа отсекогаш била карактеризирана со значителни регионални разлики во однос на економската благосостојба, приходите и невработеноста. Регионалната помош има за цел да го поддржи економскиот развој во обесправените области на Европа, истовремено обезбедувајќи еднакви услови за игра меѓу земјите-членки. 

Во RAG, Комисијата ги утврдува условите под кои регионалната помош може да се смета за компатибилна со внатрешниот пазар и ги утврдува критериумите за идентификување на областите кои ги исполнуваат условите на Член 107 (3) (а) и (в) од Договорот за функционирање на Европската унија (области „а“ и „в“ соодветно). Анексите на Упатствата ги идентификуваат најзагрозените региони, таканаречените области „а“, кои ги вклучуваат најоддалечените региони и региони чиј БДП по глава на жител е под или еднаков на 75% од просекот на ЕУ, и однапред дефинираните области „в“ , што ги претставува поранешните области „а“ и ретко населените области.

Земјите-членки можат да ги назначат таканаречените непредефинирани области „в“, до максимална однапред дефинирана покриеност „в“ (за која бројки се достапни и во Анексите I и II на Насоките) и во согласност со одредени критериуми. Земјите-членки треба да го известат својот предлог за мапи за регионална помош до Комисијата за одобрување.

Недоверливата верзија на денешната одлука ќе биде достапна под предметот број SA.100726 (во Државниот регистар помош) на веб-страница ГД конкуренцијата. Новите публикации за одлуките за државна помош на Интернет и во Службен весник се наведени во Натпревар Неделен е-Вести.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending