Поврзете се со нас

политиката за азил

Нов пакт за миграција и азил: Известување за случувањата и засилување на борбата против експлоатацијата на мигрантите

SHARE:

Објавено

on

Една година по усвојувањето на предлогот за нов пакт за миграција и азил, Комисијата денеска презентира Извештај за миграција и азилНа Комисијата, исто така, усвојува обновено Акциски план на ЕУ против криумчарење мигранти и Комуникација за примена на Директивата за санкции на работодавачитеНа Како дел од сеопфатниот пристап кон миграцијата според Нов пакт за миграција и азил, овие иницијативи имаат за цел да спречат организирана експлоатација на мигрантите и да ја намалат нерегуларната миграција, во кохерентност со целта на Новиот пакт да промовира одржливо и уредно управување со миграцијата. Иницијативите ќе се однесуваат и на постојаните предизвици во разбивањето на организираните криминални групи, како и на потребата да се прилагодат на новите предизвици, вклучително и шверцот на мигранти спонзориран од државата, како одговор на ситуацијата на надворешните граници на ЕУ со Белорусија.

Потпретседателот Маргаритис Схинас, промовирајќи го нашиот европски начин на живот, рече: „Минатата недела се одбележа една година откако ги ставивме нашите предлози на маса за Нов пакт за миграција и азил. Додека напредокот во нивното усвојување е болно бавен, во исто време, миграциските предизвици продолжија да се појавуваат во нови и стари форми. Од континуиран притисок во Централниот Медитеран, до влошување на ситуацијата во Авганистан и нов притисок врз нашите источни граници, сите овие случувања ја покажуваат императивната потреба за одржлива европска рамка за азил и миграција. Предлозите на Пактот, доколку бидат усвоени, би можеле во голема мера да ја подобрат способноста на земјите-членки да се справат со цела низа прашања со кои се соочуваат моментално. И ако научивме нешто во последниве години, треба да биде дека летањето соло за овие прашања не е опција. Сега е време да се здружиме околу решенијата“.

Комесарот за внатрешни работи Илва Јохансон рече: „Постигнавме важен напредок во Новиот пакт за миграција и азил, а неодамнешните настани ја нагласуваат итноста да се постигне напредок во нашите внимателно избалансирани предлози: скринингот и предлозите на Евродак ќе овозможат соодветни проверки на сите оние кои пристигнуваат во ЕУ додека се комплиментирани од нашите предлози за солидарност. Договорот за нашата рамковна регулатива за преселување ќе и помогне на Европа да има посилен глас на глобалната сцена со тоа што ќе покаже како ние и земјите-членки практично им нудиме заштита на луѓето на кои им е потребна. Имаме рамнотежа, сега ни треба испорака“.

Извештај за миграција и азил: Нов пакт, една година подоцна

Денешниот извештај прави преглед на постигнатиот напредок и клучните случувања во политиката за миграција и азил во текот на изминатата година и половина, ги идентификува клучните предизвици и ги истакнува изгледите за напредок, поставувајќи ги чекорите што ќе доведат до поцврста, остварлива и правична политиката за миграција и азил.

Ги опфаќа сите аспекти на управувањето со миграцијата. Вклучува состојба на игра на миграциските движења, прави преглед на влијанието на пандемијата, ги опфаќа активностите на агенциите на ЕУ за управувањето со границите и за азилот, континуираната поддршка што Комисијата ја дава на земјите-членки под притисок, финансирањето и прашањето за неовластени движења во ЕУ. Во него се истакнува непосредниот одговор на ЕУ на ситуацијата во Авганистан, поддршката на ЕУ за Грција и реакцијата на пристигнувањата од Белорусија. Тој дава детали за напредокот во зајакнувањето на законодавната рамка и дава целосен преглед на соработката со земјите партнери, врз основа на новиот пристап утврден во Пактот. Извештајот исто така го разгледува напредокот во интеграцијата и вклучувањето.

ЕУ презеде многу активности за да го подобри својот капацитет да одговара на новите предизвици на управувањето со миграцијата. Брзиот и конструктивен напредок во законодавните досиеја според Новиот пакт сега е од клучно значење и ќе послужи за дополнително зајакнување на способноста на Европа да ги заштити своите граници, да ги прими оние кои имаат право да дојдат во хумани услови, како и да ги третира оние кои не го уживаат ова право. достоинствено, во согласност со вредностите и принципите на ЕУ.

Маркетинг

Обновен акциски план на ЕУ против криумчарење мигранти (2021-2025)

Спречувањето и борбата против криумчарење мигранти е клучна стратешка цел на Нов пакт за миграција и азил и Стратегија на ЕУ за безбедносна унија што бара континуирана меѓународна соработка и координација. Градејќи го напредокот постигнат од првиот Акциски план на ЕУ против криумчарење мигранти (2015-2020 година), Комисијата што работи заедно со високиот претставник ќе:

  • Развивање Оперативни партнерства против шверцот со конкретни алатки како дел од сеопфатни, урамнотежени, прилагодени и заемно корисни миграциски партнерства, дополнително градење на доверба и взаемна соработка.
  • Понатамошно развивање на сите оперативни, правни, дипломатски и финансиски алатки со кои располага ЕУ за да одговори на инструментализација на нерегуларната миграција од страна на државните актери, вклучително и со преземање последователни мерки во различни области на политика, како што се виза, трговија, развој, финансиска помош и други. Делумно суспендирање на Договор за олеснување на визите со Белорусија, што Комисијата го предлага денес, е пример за такви мерки.
  • Подобрете ја имплементацијата на правна рамка за санкционирање шверцери; вклучително и преку Протоколот на ОН за криумчарење мигранти по копно, море и воздух, дополнување на Конвенцијата на ОН против транснационалниот организиран криминал и, во рамките на ЕУ, „Пакетот за олеснувачи“.
  • Подобрување на имплементацијата на правното рамка за заштита од експлоатација; вклучувајќи го и Директива за борба против трговија со луѓе, Директива за правата на жртвите, Директива за дозвола за престој и Директива за санкции на работодавачите.
  • Одговори на развој на практики преку Интернет и алатки кои го олеснуваат шверцот, преку зголемена оперативна соработка и размена на информации помеѓу националните власти и агенциите на ЕУ.
  • Зголеми истражување и собирање податоци за подобро разбирање на миграциските трендови, природата и распонот на криминалните мрежи, влијанието на политиките за борба против шверцот и „modus operandi“ на криминалните мрежи.

Известување за комуникација за примена на Директивата за санкции на работодавачите

Илегалното вработување е клучен поттик за илегална миграција. Тоа е штетно и од човечка и од економска перспектива, ги изложува луѓето на ризици од експлоатација, како и води до загуби во јавните финансии и ги намалува индивидуалните и социјалните права.

на Директива за санкции на работодавачите обезбедува европска правна рамка за спречување и одговор на нелегално вработување на нерегуларни мигранти. Денешниот извештај ги идентификува активностите за подобрување на начинот на кој директивата се применува во пракса, за решавање на неефикасната употреба од страна на земјите-членки на правилата за санкции, заштитни мерки и инспекции за откривање на насилнички работодавци и заштита на мигрантите од експлоатација. За да ги поддржи земјите-членки во подобрувањето на спроведувањето на заеднички договорените правила на ЕУ, Комисијата:

  • Промовирајте дијалог со властите на земјите-членки и различни засегнати страни, вклучително и преку повторното лансирање на нејзината посветена експертска група за нерегуларна миграција за Директивата за санкции на работодавачите во 2021 година.
  • Поддршка за споделување на добри практики преку работа со засегнати страни како што се националните власти за труд и имиграција, синдикатите, граѓанските организации, социјалните партнери, меѓународните организации и Европската платформа за справување со непријавената работа.
  • Континуирано следете ја имплементацијата на Директивата и да се фокусира на нејзиното ефективно извршување, покренување постапка за повреда доколку е соодветно.

До крајот на 2022 година, Комисијата ќе ги спроведе мерките презентирани во Извештајот и ќе ги извести резултатите постигнати во следниот извештај за имплементација што треба да се достави најдоцна во 2024 година. Со оглед на постигнатиот напредок, Комисијата потоа ќе разгледа дали се оправдани измените на постојната правна рамка.

Позадина

Денешниот сет на предлози е една од последователните активности на Пактот како што беше објавено во септември минатата година.

Покрај податоците дадени во извештајот за миграција и азил, достапни се и нови статистички информации на а веб -страница наменета за статистика ажурирано денес. Последните бројки потврдуваат дека пандемијата COVID-19 имаше значително влијание врз миграцијата во 2020 година, при што бројот на легални и нередовни пристигнувања се намалува во споредба со 2019 година. Привремените податоци покажуваат дека населението на ЕУ се намалило за околу 300,000 луѓе во 2020 година, делумно поради помала нето миграција, но исто така и поради зголемен број смртни случаи поради пандемијата. Намалувањето на пристигнувањата во 2020 година беше привремено, бидејќи достапните податоци за 2021 година покажуваат зголемување од година на година. Ова е случај, особено, за нередовни пристигнувања на патиштата на Централниот Медитеран, Западен Медитеран и источните граници (од Белорусија). Земјите-членки продолжија да ги намалуваат заостанатите барања за азил: на крајот на јуни, околу 700,000 барања беа во тек во ЕУ, најниско ниво од средината на 2015 година.

Повеќе информации

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending