Државна помош: Комисијата донесува ново известување за наплата на нелегални #StateAid

Европската комисија усвои ново известување за спроведување на одлуките на Комисијата, наложувајќи им на земјите-членки да закрепнат незаконска и некомпатибилна државна помош (Известување за обнова).

Новата Известување за наплата го заменува Известувањето за обновување 2007. Како Известување за наплата на 2007, новото известување првенствено е упатено до надлежните органи на земјите-членки надлежни за спроведување на одлуките на Комисијата за наредба за враќање на нелегалната државна помош. Тој ги објаснува европските правила и процедури за регулирање на закрепнувањето на државната помош и како Комисијата работи со земјите-членки за да обезбеди почитување на нивните обврски во однос на закрепнувањето.

Од донесувањето на Известување за обнова на 2007 практиката на Комисијата и судската пракса на судовите на Унијата еволуираа. Новата опомена за обновување ги опфаќа овие настани. Тој објаснува подетално како Комисијата може да им помогне на земјите-членки за време на фазата на закрепнување, на пример со организирање состаноци за започнување, како и со споделување документи и планови за работни методи.

Понатаму, во споредба со постојната Известување, новата Известување им дава специфични упатства на земјите-членки за квантификација на помошта што треба да се добие и за идентификација на „корисниците“, т.е. компаниите кои имаат корист од незаконската државна помош. Исто така, вклучува специфични делови со детални објаснувања за тоа како да се спроведе наплата во случај на даночни олеснувања, постапка за стечај или реструктуирање.

Конечно, нова точка за контакт е достапна за прашања: comp‑recovery‑state‑aid@ec.europa.eu.

Новата опомена за обновување ги зема предвид коментарите добиени во а јавни консултации што заврши во април 2019. Комисијата исто така се консултираше со земјите-членки и Органот за надзор на ЕФТА.

коментари

Фејсбук коментари

Тагови: , ,

категорија: Насловна, EU, европска комисија, државна помош

Коментарите се затворени.