#SecurityUnion - Нови правила за затворање на информациските празнини стануваат закон

Новите правила за да се направат информациони системи за безбедност, миграција и гранично управување со ЕУ да работат заедно на поинтелигентен и насочен начин влегоа во сила.

A политички приоритет за 2018-2019, мерките за интероперабилност ќе обезбедат дека граничната полиција и полициските службеници имаат пристап до вистинските информации кога и каде и да им е потребно за извршување на нивните должности. Новите мерки ќе им помогнат полесно да ги идентификуваат измамите, истовремено обезбедувајќи највисоки стандарди за заштита на податоците и почитување на основните права.

на Агенција ЕУ-Лиса, одговорна за управувањето со големите ИТ системи во областа на слободата, безбедноста и правдата, може да ја започне работата за развој на алатки за интероперабилност, која се очекува да биде завршена од страна на 2023.

Во меѓувреме, Комисијата е подготвена да им помогне на земјите-членки во спроведувањето на Правила за интероперабилност.

коментари

Фејсбук коментари

Тагови: , ,

категорија: Насловна, EU, европска комисија

Коментарите се затворени.