Извештајот на Комисијата вели дека вработувањето и социјалната состојба продолжуваат да се подобруваат во ЕУ

| Февруари 13, 2018

Поддржан од силниот економски раст, вработеноста во ЕУ се зголеми посилно од очекуваното во третиот квартал на 2017 и сеуште е придружена со опаѓање на невработеноста според последниот квартален извештај за еволуцијата на пазарот на трудот, вработувањето и социјалната состојба во Европа.

Комесарот за вработување, социјални прашања, вештини и мобилност на работна сила, Маријана Тисен, рече: "Растот се враќа во Европа. Вработувањето во ЕУ достигнува највисоко ниво досега, со повеќе од 236 милиони луѓе кои се вработени. Што се однесува до невработеноста, таа постојано се намалува. Мораме максимално да ја искористиме оваа економска динамика за да им дадеме на граѓаните нови и поефективни права што ги дефиниравме во Европскиот столб на социјалните права: фер услови за работа, еднаков пристап до пазарот на труд и социјална заштита пристоен. Сега мораме да осигураме дека сите граѓани и работници може да имаат корист од овие позитивни случувања на пазарот на трудот.

"Во текот на една година, вработувањето се зголеми за 1.7% во ЕУ, што претставува 4 милиони луѓе, 2.7 милиони од нив во еврозоната. Ова зголемување е главно поттикнато од полно работно време и неопределени работни места. Стапката на вработеност на возрасните 20-64 во ЕУ постојано се зголемува во последните три години на 72.3% во третиот квартал од 2017, највисоко ниво досега. Меѓутоа, меѓу земјите-членки остануваат големи разлики. Другите показатели на пазарот на трудот вклучени во кварталниот извештај, како што се продуктивноста на трудот и финансиската состојба на европските домаќинства, исто така го потврдуваат подобрувањето на европската економија ".

Повеќе информации се достапни во ова соопштение за печатот.

Тагови: ,

категорија: Насловна, Вработување, EU, EU, Стратегијата Европа 2020, европска комисија, правата на работниците