Поврзете се со нас

Конференција на Периферни поморски региони на Европа (CPMR)

ЕУ води со амбициозна акција за почисти и побезбедни мориња

SHARE:

Објавено

on

На тековниот домаќин на ЕУ Нашата конференција за Океан in Malta (5-6 October), the European Union has committed to 36 tangible actions to foster healthier, cleaner, safer and more secure seas. Amounting to over €550 million and involving activities worldwide, the announcements underline the EU’s determination to improve the situation of the seas and send a positive signal of encouragement to the rest of the world – governments and private sector alike – to step up and tackle the growing ocean challenges, from plastic pollution and protecting marine life to the impact of climate change and criminal activities at sea.

The EU’s 36 commitments are described in detail below.

Поморска безбедност is the basis for global trade and prosperity, but it is under threat – from natural disasters to piracy, trafficking and armed conflict. To make our oceans safer and more secure the European Union announced:

 • 37.5 милиони евра за обезбедување на поморска безбедност и борба против пиратеријата долж југоисточното африканско крајбрежје и во Индискиот океан. Средствата треба да ги спроведат четири регионални организации (ИГАД, КОМЕСА, ЕАЦ и МОК) во соработка со УНОДЦ, ИНТЕРПОЛ и ФАО. Програмата поддржува иницијативи за алтернативна егзистенција во крајбрежните пиратски области на Сомалија, капацитетите за истраги на национално и регионално ниво, реформите во затворите, обвинителството и судскиот капацитет, нарушувањето на илегалните финансиски текови, борбата против перењето пари и разни други поморски задачи, покрај регионален механизам за координација и размена на поморски информации.
 • Инвестиции од 4 милиони евра во нејзината програма за следење на сателити (Коперникус) во 2017 година за поддршка на агенциите на ЕУ и земјите-членки на ЕУ за следење на загадувањето на нафтата и големиот комерцијален риболов (вклучително и борбата против нелегалниот, непријавениот и нерегулираниот риболов) во североисточен Атлантик, Медитеранот, Балтикот, Северното Море, Црното Море, Тихиот Океан и околу Канарските Острови. Коперникус, исто така, ќе воведе нови услуги за поддршка на спроведувањето на законот и безбедноста на навигацијата во областите зафатени од мраз.
 • континуирана поддршка за поморската безбедност во Гвинејскиот залив, вклучително и преку меѓурегионална мрежа на Гвинејскиот залив и лансирање на две нови програми: програмата SWAIMS (поддршка за интегрирана поморска безбедност на Западна Африка), во вредност од 29 милиони евра и програма за подобрување на безбедноста на пристаништата во Западна и Централна Африка, во вредност од 8.5 милиони евра.
 • 1 милион евра во 2017 година за поддршка на надградба на ИКТ системите на поморските власти на ЕУ и олеснување на соработката меѓу нив. Понатаму, Европската унија објави дека ќе придонесе со 80,000 € за да ја олесни соработката помеѓу крајбрежните стражарни органи во Европа.
 • The launch of a prototype surveillance tool in September 2017 which detects ships to reveal the extent of human activities at sea. The ‘Search for Unidentified Maritime Objects’ tool, or ‘SUMO’ for short, is a piece of software that automatically analyses data from radar imaging satellites to find vessels as small as 1 metre long, even in cloudy conditions or at night. The SUMO tool is open source, to promote uptake by users and developers and facilitate international cooperation on mapping of ship routes, monitoring shipping intensity, identifying polluting ships, monitoring fishing activities, countering piracy and smuggling, and controlling maritime borders.

Загадување на морските води е голем проблем, со повеќе од 10 милиони тони ѓубре секоја година завршува во морето. Со 2050, нашите океани може да содржат повеќе пластични од рибите. За да се справи со овие предизвици, ЕУ објави:

 • Лансирањето на WISE-морска, портал за информации за европските прашања за водата за општата јавност и засегнатите страни за промовирање на подобро управување со океанот и управување со екосистем. Платформата ќе биде проширена и интегрирана понатаму во наредните години.
 • 2 милиони евра во 2017 година за поддршка на имплементацијата на Рамковната директива за морска стратегија од страна на земјите-членки и дополнителни 2.3 милиони евра за поддршка на регионалната и меѓурегионалната соработка за оваа цел. Законот на ЕУ има за цел да постигне добар статус на животната средина (ГЕС) на водите на земјите-членки на ЕУ до 2020 година и да ја заштити основата на ресурсите од кои зависат морските економски и социјални активности.
 • €2.85 million for marine pollution prevention and preparedness projects and €2.5 million for marine pollution exercises, to support and complement the cross-border cooperation efforts between EU countries and with selected countries in the EU’s vicinity.
 • нацрт мерки за намалување на истекување на пластика во животната средина до крајот на 2017 година, како дел од претстојната стратегија за пластика.
 • нацрт-мерки во 2017 година за намалување на испуштањата на отпад генериран од отпад и остатоци од товар во морето.

Одржлив сина економија is forecast to double by 2030, from an estimated €1.3 trillion today. The theme was added by the EU to this year’s edition of the Our Ocean conference to foster stronger synergies between sustainable ocean solutions and economic growth and employment in coastal communities around the world. To this end, the EU announced:

 • Повеќе од 250 милиони евра за финансирање на морски и поморски истражувања во 2017 година. Ова вклучува 40 милиони евра за поддршка на ниско-емисиски и напреден транспорт преку вода и над 30 милиони евра за морска енергија. Понатаму, ЕУ објави дека ќе обезбеди 12 милиони евра за поддршка на два нови проекти за иновации за акции за чистење за борба против морските отпадоци и други загадувачи. Конечно, Европската унија објави дека ќе ја поддржи Иницијативата BlueMED за соработка на здраво, продуктивно и еластично Средоземно Море преку наука и истражување со над 50 милиони евра.
 • Понатамошно зајакнување на неговата работа на Алијансата за истражување на Атлантскиот океан преку негување на подобрени рамки за соработка со атлантските партнери како што се Бразил и Јужна Африка за морска наука, истражување и иновации според Белем изјавата и ќе одвои над 60 милиони евра во периодот 2018-2019 година за исполнување на оваа цел. ЕУ, исто така, ќе продолжи да ја спроведува врвната изјава на Галвеј за соработка во истражувањето на океанот со САД и Канада. Европската унија објави дека бројот на истражувачки тимови кои работат во меѓународни конзорциуми за предизвиците со кои се соочува Атлантскиот океан ќе надмине 500 до 2019 година.
 • Инвестициска иницијатива од 14.5 милиони евра во 2017 година за промовирање на одржлива сина економија во Европската унија. Околу 8 милиони евра од фондот треба да обезбеди почетни грантови за високо-потенцијални проекти во секторите во развој на сината економија низ цела ЕУ. Со цел подобро следење и борба против морските отпадоци, дополнителни 2 милиони евра ќе бидат наменети за обезбедување поддршка за иновативни технологии за следење и / или борба против морските отпадоци во водите околу Европската унија. Понатаму, 3 милиони евра ќе бидат наменети за олеснување на збратимување на проекти во сливот на Средоземното море, како што се меѓу морските институти за обука и образование, деловните активности што работат во сината економија и локалните рибарски заедници. Конечно, 1.5 милиони евра треба да бидат наменети за обновување на морските и крајбрежните екосистеми во Медитеранот.
 • Започнување на програмата Пацифик - поморско партнерство на Европската унија (ПЕУМП), вредна 45 милиони евра. Шведска објави дека ќе придонесе со 10 милиони евра во програмата. Целта на програмата е да поддржи одржливо управување и развој на риболов за безбедност на храната и економски раст, притоа осврнувајќи се на еластичноста на климатските промени и зачувувањето на морскиот биодиверзитет.
 • Работете на забрзување на процесите за планирање на просторно планирање и море во светот, во соработка со Меѓувладината океанографска комисија на УНЕСКО (МОК-УНЕСКО), како што се обврзаа и на 24 март 2017 година. Поморското просторно планирање (МСП) работи преку границите и секторите за да обезбеди човечки активности на море се одвиваат на ефикасен, безбеден и одржлив начин. Врз основа на Заедничкиот патоказ, ЕУ ќе обезбеди грант од 1.4 милиони евра на МОК-УНЕСКО за развој на меѓународни упатства за МСП. Како дел од овој потфат, два пилот-проекти за МСП ќе бидат лансирани на почетокот на 2018 година: еден во Медитеранот и друг во Јужен Пацифик. Понатаму, ќе се создаде меѓународен форум за МСП за да се олеснат дискусиите за тоа како МСП, вклучително и меѓусекторски активности, треба да се применуваат на глобално ниво. Првата работилница треба да се одржи во пролет 2018 година.
 • 3 милиони евра за поддршка на проекти во земјите на ЕУ за воспоставување на прекугранична соработка за поморско просторно планирање. Планското просторно планирање работи преку границите и секторите за да се обезбеди човековите активности на море да се одвиваат на ефикасен, безбеден и одржлив начин.
 • Инвестиции од 23 милиони евра во услугата за следење на морската околина на нејзината програма за следење на сателит (Коперникус) во 2017 и 2018 година. Услугата се фокусира на климатските промени, риболовот и морската заштита. Исто така беше објавено дека Коперник, за прв пат, ќе создаде индикатори за мониторинг на океанот, вклучително и за биохемијата. Овие индикатори, важни за мерење на здравјето на океаните, ќе бидат објавени во Извештајот за океанската држава што ќе биде достапен на Интернет до крајот на 2018 година.
 • Неговата посветеност за понатамошен напредок на договорите за партнерство за одржлив риболов со крајбрежните држави. Овие договори веќе им помагаат на земјите во развојот на одржлив риболов, ефективното управување со системите за мониторинг и контрола и борбата против IUU риболов. Новата генерација договори треба да имаат поинтегриран пристап, вклучително и промовирање на одржлива сина економија, како и унапредување на инвестициите во рибарскиот сектор. Овој нов пристап треба да им овозможи на земјите партнери да добијат поголема вредност од океанската економија на одржлив начин.
 • 8.5 милиони евра за зачувување на морскиот и крајбрежниот биодиверзитет во сливот на Карибите, во корист на заедниците што зависат од овие екосистеми. Оваа акција е насочена кон особено природните области на кои им се заканува злоупотреба, прекумерна експлоатација, загадување и ефекти на климатските промени.
 • Скоро 6 милиони евра за поддршка на проекти во земјите на ЕУ за воспоставување прекугранична соработка за поморско просторно планирање. Планското просторно планирање работи преку границите и секторите за да се обезбеди човековите активности на море да се одвиваат на ефикасен, безбеден и одржлив начин.
 • Финансирање за тестирање на распоредувањето на првиот бран и плимната низа во Европа во 2017 година со придонес од 1.5 милиони евра за поддршка на администрациите и развивачите на проекти вклучени во мониторинг на животната средина.
 • Неговата намера да го развие Пилот синиот научен облак, кој е да го модернизира процесот на пристап, управување и користење на морски податоци, со цел да го подобри управувањето со големи количини на различни морски и поморски податоци со употреба на облак технологии. Понатаму, Синиот облак има за цел понатаму да поттикнува работа меѓу научниците од ЕУ и нивните меѓународни партнери. Облачните технологии можат да ги подобрат глобалните и регионалните набationsудувања и предвидувања на океаните, како што се промовираат во рамките на иницијативата Г7 за иднината на морето и океаните и како дел од светските напори да се изгради подобрен глобален систем на системи за набervationудување на земјината топка (GEOSS).
 • At least €1 million to support the World Bank’s Global Fisheries Programme (PROFISH). The aim of the programme is to improve environmental sustainability, human wellbeing and economic performance in the world’s fisheries and aquaculture, with a focus on the welfare of the poor in fisheries and fish farming communities in the developing world.

Климатска промена има многу директни последици за океаните, со зголемувањето на нивото на морето и зголемувањето на киселоста кај повеќето алармантни. Затоа Европската унија објави:

 • A €10 million project with the International Maritime Organisation (IMO) concerning climate change mitigation in the maritime shipping sector. The project aims to establish five Maritime Technology Cooperation Centres (MTCCs), one in each of the target regions – Africa, Asia, the Caribbean, Latin America and the Pacific – thereby forming a global network. The network’s task is to enable developing countries in these regions to develop energy-efficiency measures in maritime transport.
 • 1.5 милиони евра за намалување на емисиите на црн јаглерод на Арктикот. Проектот има за цел да ја зајакне меѓународната соработка за заштита на арктичката околина.
 • 600,000 евра во текот на следните две години за интегриран проект на Арктикот кој се фокусира на трите приоритетни области на арктичката политика на ЕУ: Климатски промени и заштита на арктичката средина; Одржлив развој во и околу Арктикот; и меѓународна соработка за теми на Арктикот.

Морска заштита: Less than 5% of the world’s marine and coastal areas are currently protected by law, and even less is enforced – despite the UN’s 2020 target of 10% protection. The European Union therefore announced:

Маркетинг
 • Европската комисија го објави укинувањето до крајот на 2017 година сите пластични чаши за еднократна употреба во фонтани за вода и автомати во сите нејзини згради и состаноци. Исто така, се обврза да известува за сите свои напори за понатамошно намалување на употребата на други пластични предмети за една употреба во сите нејзини згради и настани по повод Конференцијата за наш океан во 2018 година. Мерките за постигнување на ова ќе вклучуваат подобрување на нејзината зелена јавна набавка, намалување на пластика за еднократна употреба во мензи и кафетерии, промовирање на употреба на вода од чешма, започнување на поширока кампања за подигање на свеста за вработените за намалување на отпадот, сортирање и рециклирање и зазеленување на настаните на Комисијата.
 • 20 милиони евра за поддршка на управувањето со морските заштитени области во земјите од Африка, Карибите и Пацификот преку програмата БИОПАМА II (Програма за управување со биодиверзитет и заштитени области).
 • Заедно со Германија, поддршка за воспоставување на меѓусекторска и прекугранична платформа за повеќе засегнати страни за управување со регионалниот океан до 2020 година. Оваа платформа ќе биде развиена во рамките на Партнерството за регионално управување со океанот (ПРОГ), иницирано во 2015 година од Обединетите Програма за животна средина на нации (УНЕП), Институт за напредни студии за одржливост (ИАСС), Институт за одржлив развој и меѓународни односи (Institut du Développement Durable et des Affairs Internationales - IDDRI) и Тинк-тенк за одржливост (TMG). Развојот на платформата е објавен од страна на Германија како доброволна обврска по повод Конференцијата за Океанот на ООН за нивно спроведување на SDG14 (5-9 јуни 2017 година). Форумот PROG ќе обезбеди нови знаења за интегрирано управување со океаните на три различни нивоа: (1) во рамките на регионите; (2) помеѓу регионите; и (3) помеѓу регионалното и глобалното ниво. Градење на процес на соработка со меѓународни партнери во 2018 година, Европската унија и Германија ќе го организираат првиот состанок во 2019 година.
 • 1.5 милиони евра за анализа на екосистемите и економската активност на средниот атлантски гребен и подемот на Рио Гранде, со цел да се поддржи дефинирањето на кохерентен сет на области со посебен интерес за животната средина.
 • Неговата намера да ја поддржи Генералната комисија за риболов за Медитеранот во воспоставување на ограничена област за риболов (FRA) од најмалку 2,700 км² за да ги заштити залихите на демерзалот во живеалиштето признати како основни расадник и мрестилиште за голем број морски видови надвор од територијалните води на Италија и Хрватска од областа Јабука / Помо Пит на Јадранско Море. Создавањето на Јабука / Помо Пит ФРА ќе биде на одлука на годишната сесија на Генералната комисија за риболов за Медитеранот (ГФЦМ) на 16-19 октомври 2017 година.

Одржливо рибарство се предуслов за континуиран пристап до доволна, хранлива морска храна за следните генерации. За да се обезбеди одржливо рибарство низ целиот свет, ЕУ објави:

 • 15 милиони евра во рамките на програмата PESCAO за подобрување на регионалното управување со риболов во Западна Африка со цел развој на регионална политика за риболов, воспоставување регионална координација против нелегален нерегулиран и непријавен риболов и подобрување на управувањето со рибниот фонд на регионално ниво .
 • €5.7 million in 2017 to support the work of the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) and the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in improving the sustainability of fishing resources in the Mediterranean. This isa follow-up to the Medfish4Ever Declaration, a 10-year pledge to save the Mediterranean’s fish stocks and protect the region’s ecological and economic wealth that was signed on 30 March 2017.
 • Минимално 1 милион евра во 2017 година за глобалната програма на ФАО за поддршка на спроведувањето на историскиот договор за мерките на државата пристаниште за спречување, спречување и елиминација на нелегалното, непријавениот и нерегулираниот риболов. Програмата обезбедува политика, правна и техничка помош и градење на капацитети за зајакнување на спроведувањето на Договорот. Понатаму, ЕУ објави дека ќе биде домаќин на меѓународната конференција за проценка и преглед на Договорот за мерките на државата пристаниште во 2020 година. Конечно, ЕУ објави дека ќе придонесе 225,000 € во 2017 година за ФАО за развој на глобален рекорд што треба да се регистрира рибарски бродови, транспортни бродови во фрижидер и бродови за снабдување ширум светот.
 • Нови правила што се очекува да стапат во сила до крајот на 2017 година за подобро и поодржливо управување со надворешната флота за риболов. Новите правила ќе и овозможат на Европската унија подобро да го следи и контролира својот возен парк и ефикасно да се справи со проблемите со повлекување и закупување, со што ќе се зголемат напорите за борба против IUU риболов.
 • Неговата заложба за постигнување мултилатерален договор за субвенции за риболов на 11-та министерска конференција на СТО што треба да се одржи во Буенос Аирес во декември 2017 година. Со оваа цел, ЕУ во јули 2017 година изнесе ревидиран предлог во Светската трговска организација за да забрани одредени форми на субвенции за риболов кои придонесуваат за прекумерен капацитет и прекумерен риболов, да ги елиминираат субвенциите што придонесуваат за нелегален, непријавен и нерегулиран риболов и да се воздржат од воведување нови субвенции од ваков вид. Предлогот, насочен кон спроведување на SDG 14.6, исто така содржи одредби за зголемена транспарентност и упатства за посебен и диференцијален третман за земјите во развој и најмалку развиените. Понатаму, ЕУ ќе стори се за да го унапреди овој договор и да го поддржи низ фазите на преговори и имплементација.

Повеќе информации

Нашиот океан веб-сајт

 

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending