Но, Могерини, исто така, изрази загриженост во Европа за човековите права во Египет.

Могерини вели дека таа истакнала: "Одржливата безбедност и стабилност може да се постигне само кога човековите права се целосно достапни, имплементирани и потврдени." Таа, исто така, изрази загриженост во врска со законот кој го уредува работењето на невладините организации во Египет.