Поврзете се со нас

Бизнис

Инобарометар 2014: Недостаток на финансиски средства ја попречува комерцијализацијата на иновациите

SHARE:

Објавено

on

innovs_video_320x211Европската комисија денеска (27 мај) го објави истражувањето „Инобарометар 2014“ за да ги разбере ставовите и ставовите на претпријатијата во ЕУ кон улогата на јавна поддршка во комерцијализацијата на иновациите.

Истражувањето истакна дека главната пречка за комерцијализација на иновативни стоки или услуги е недостатокот на финансиски ресурси.

Резултатите од Иннобарометарот се во согласност со таблата за резултати на Унијата за иновации за 2014 година, која потврди дека ЕУ сè уште заостанува зад глобалните лидери. Имено, додека иновациските перформанси се подобруваат во сите земји-членки, комерцијализацијата на иновациите (МСП воведуваат иновации на производи/продажба на нови на пазарот и нови на фирми) напредува бавно.

Innobarometer 2014 – Main results

1. Мнозинството компании вовеле барем една иновација во последните три години:

 • Две третини од компаниите (66%) воведоа барем една иновација од јануари 2011 година – најверојатно иновативни услуги (38%) или стоки (37%).

 • За речиси четири од десет компании (39%), иновативните стоки или услуги придонесоа за повеќе од 25% во годишниот промет во 2013 година.

  Маркетинг
 1. Повеќе од три четвртини од компаниите велат дека менаџментот и вработените придонеле за развој на идеи за иновации, додека 54% велат дека другите компании придонеле за развој на идеи за иновации.

2. Иновативните компании се повеќе склони да соработуваат со партнери:

 • Најверојатно, компаниите соработувале со партнерски компании или надворешни консултанти (35%) или со компании клиенти или индивидуални потрошувачи (33%) за да продаваат, дистрибуираат или промовираат иновативни стоки или услуги

 • Компаниите без иновативни стоки или услуги имаат помала веројатност да соработуваат со партнерски компании или надворешни консултанти или со компании клиенти или индивидуални потрошувачи (и двете 17%).

3. Многу малку иновативни компании добија јавна поддршка:

Повеќето компании велат дека не добиле јавна финансиска поддршка за истражување и развој или други иновативни активности од јануари 2011 година (91%)

 1. Нешто повеќе од една од десет компании добиле некаква поддршка за комерцијализирање на нивните иновативни стоки или услуги (12%), со поддршка во обука на персоналот како да промовираат иновативни стоки или услуги (6%) и помош за исполнување на регулативите или стандардите (4%) како најчести видови на поддршка.

4. Мнозинството иновативни компании не ја доживуваат јавната поддршка како доволно ефикасна:

 • За компаниите кои добиле јавна финансиска поддршка од некој вид постои рамномерна поделба меѓу оние кои велат дека оваа поддршка е важна за развој на иновации (48%) и оние кои велат дека поддршката не е важна (49%).

 • Компаниите кои добиле финансиска или нефинансиска поддршка од владите или администрациите за комерцијализација на нивните иновации, најверојатно велат дека оваа поддршка не била важна (67%).

5. Пристапот до финансии е главната бариера за комерцијализација на иновативни производи/услуги:

 1. Недостатокот на финансиски ресурси е главниот проблем со кој се среќава комерцијализацијата на иновативните производи или услуги (68%), проследено со пазар на кој доминираат етаблирани конкуренти (64%) и цената или сложеноста на исполнувањето на регулативите или стандардите (62%).

6. Јавните набавки сè уште недоволно искористени како средство за поттикнување на иновациите:

 1. Од јануари 2011 година, речиси секоја петта компанија (18%) има добиено најмалку еден договор за јавна набавка. Нешто повеќе од една третина од компаниите што добиле договор за јавна набавка продавале иновативни стоки или услуги како дел од ова.

 2. Само околу една од дваесет компании биле вклучени во јавните набавки на иновативни решенија од јануари 2011 година. Сепак, овие компании се многу поверојатно да имаат добиено барем еден договор за јавна набавка (61% наспроти 15%), или да имаат направено неуспешен тендер (38% наспроти 12%) во споредба со оние кои не се вклучени во шемата.

Заклучоци

Европската комисија ја препознава виталната улога што иновациите ја играат во способноста на Европа да се натпреварува во глобалната економија и е вклучена во водење и спроведување на политики и програми кои го поддржуваат развојот на иновациите. Камен-темелник на овој поттик е важната улога што ја играат јавните набавки во поттикнувањето на иновациите од бизнисите и претприемачите.

In this framework, the Flash Eurobarometer ‘The role of public support in the commercialization of innovations’ was designed so as to to benchmark innovation activities in a range of areas, as well as to explore barriers to commercialization of goods and services and investigate the role of public funding in innovation.

Еден од главните наоди на истражувањето е дека недостатокот на финансиски средства е главната бариера со која се соочуваат компаниите во комерцијализацијата, маркетингот и дистрибуцијата на нивните иновативни производи и услуги.

Повеќе информации

Flash Eurobarometer ‘The role of public support in the commercialization of innovations’

Недостигот од финансирање ги спречува компаниите да капитализираат од нивните иновации

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.
Маркетинг

Trending