Поврзете се со нас

EU

ROM-ACT има за цел реално влијание врз Ромите и жените патници во Европа

SHARE:

Објавено

on

ром-женаВо препораката на Советот за ефективни мерки за интеграција на Ромите во земјите-членки 1 донесена во декември 2013 година од страна на Европскиот совет, европските министерства за вработување, социјална политика, здравство и потрошувачки работи ги повикаа земјите-членки да се борат против сите форми на дискриминација, вклучително и повеќекратна дискриминација, со кои се соочуваат од страна на деца и жени Роми.

Ова исто така вклучуваше поддршка на активното државјанство на Ромите преку промовирање на нивното социјално, економско, политичко и културно учество во општеството и спроведување мерки за борба против дискриминацијата и предрасудите кон Ромите, преку подигнување на свеста за придобивките од интеграцијата на Ромите и во ромските заедници и меѓу општата јавни

Исто така, ги покани земјите-членки да преземат ефективни мерки за да обезбедат еднаков третман на Ромите во пристапот до пазарот на трудот и до можностите за вработување. Европските институции повеќе пати потенцираа дека постоењето на неформални и неформални системи за валидација на учење е клучот за постигнување на оваа цел, бидејќи валидацијата може да го зголеми учеството на загрозените групи во доживотното учење и нивниот пристап до пазарот на трудот.

Со цел проширување и подобрување на пристапот на жените Ромки и патнички до неформални и неформални системи за валидација на учење во Европа со цел да се промовира нивната едукативна, трудова и социјална вклученост, РОМ-АКТ ефективно ќе придонесе за овие цели.

Акциите и производите што ќе се развиваат во рамките на проектот се како што следува:
* 50 European roma and traveller women will have their skills and competences validated thanks to the support of several adult education and … organizations.
* Акција за подигање на свеста кон ромската заедница и патничката заедница и европските граѓани.
* A European guide to support organizations in the accompaniment of non-academic groups in the validation process, and the project’s website.
* Лобистичка кампања за влијание врз политиките за валидација.
* Мрежа на здруженија вклучени во придружба на валидација.

Проектот има иновативен пристап затоа што сите негови цели ќе бидат постигнати преку меѓу-генерациски дијалог меѓу Ромките и патничките од различни возрасти и средини.

Националните извештаи собираат податоци за системите за валидација на секоја земја и даваат придонеси за подобрување на нивната инклузивност од страна на неакадемските жени Роми и центрите за образование на возрасните, граѓанските и ромските организации. Европскиот извештај се заснова на петте национални извештаи. Ги идентификува клучните елементи на исклучување на неакадемските групи во неформалните и неформалните системи за валидација на учењето и предлага начини за нивно надминување. Ова се прави благодарение на специфичните препораки дадени од страна на жените Ромки и патнички и нивните организации.

Маркетинг

1 Податоци за Ромите
2 Препорака на Советот за валидација на неформалното и неформалното учење од 20 декември 2012 година

Конзорциумот РОМ-АКТ вклучува седум партнери од пет земји на ЕУ. За повеќе информации во врска со ROM-ACT партнерството и неговите активности, кликнете овде.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending