Поврзете се со нас

Катастрофи

Лампедуса следи: конкретни мерки за да се спречи губење на животот во Медитеранот и подобро адреса миграциски текови и азил

SHARE:

Објавено

on

THUMB_I084396INT1HТрагедијата во Лампедуза, една од многуте сведоци на Европа во последниве години, поттикна невиден повик за акција од лидерите и граѓаните на ЕУ. Денеска Комисијата предлага начини за зголемување на солидарноста и меѓусебната поддршка со цел да се спречи смртта на мигрантите во Медитеранот.

Предложените активности се резултат на работата спроведена од Работната група за Медитеранот, која претседава со Комисијата, со цел да се зајакнат политиките и алатките на ЕУ на краток до среден рок.

„Пред два месеци, трагедијата во Лампедуза предизвика многу широка и емотивна реакција ширум Европа - хор од гласови кои повикуваат на активности за да се избегнат вакви катастрофи во иднина. Верувам дека овој поттик не исчезна. Денеска ги ставаме на маса мерките и предлози за вистински европски одговор кој може да направи разлика. Ги повикувам земјите-членки целосно да ја искористат оваа единствена можност да покажат дека ЕУ е изградена на солидарност и конкретна поддршка. Сега е време да се дејствува“, рече Комисијата за внатрешни работи Сесилија Малмстром (сликата).

Работната група идентификуваше конкретни активности во пет главни области:

1) Надзор на границата за да помогне да се спасат животи

Европа мора да биде способна да им пружи помош на оние на кои им е потребна со засилување на операциите за гранична контрола и зајакнување на нејзиниот капацитет за откривање чамци во Средоземното Море.

Нов концепт за постигнување на оваа цел беше претставен од Фронтекс пред Работната група. Таа има за цел зајакнување на воздушниот и поморскиот надзор и капацитетот за спасување, со што ќе се спасат животи на мигранти во неволја на море во трите операции координирани од Фронтекс што се одвиваат во Грција и Италија.

Маркетинг

Напорите за надзор на националните граници ќе бидат целосно координирани со операциите преземени од Фронтекс кои се дел од веќе постоечката европска патролна мрежа. Според проценките на Фронтекс, распоредувањето на дополнителни средства би изнесувало околу 14 милиони евра во 2014 година.

Новиот оперативен европски систем за граничен надзор (ЕУРОСУР) е дел од овие напори (IP / 13 / 1182 MEMO / 13 / 1070). Со обезбедување подобра слика за она што се случува на море, ќе се зајакне размената на информации и соработката во и меѓу властите на земјите-членки, како и со Фронтекс. Информациите за инциденти и патроли ќе бидат споделени веднаш од новоформираните Национални координативни центри и Фронтекс.

Началниците на бродовите и трговските бродови треба еднаш засекогаш да се уверат дека помагањето на мигрантите кои се во неволја нема да доведе до санкции од каков било вид и дека ќе бидат достапни точки за брзо и безбедно спуштање. Мора да биде јасно дека, доколку постапуваат со добра волја, нема да се соочат со никакви негативни правни последици за давање таква помош.

2) Помош и солидарност

Додека земјите-членки имаат одговорност да имаат ефикасни системи за азил, миграција и интеграција, на оние кои се занимаваат со висок миграциски притисок им треба посебна поддршка. Треба да има нови алатки.

Во однос на финансиската поддршка, генерално, Комисијата издвојува финансирање (вклучувајќи финансирање во итни случаи) до 50 милиони евра. За поддршка на Италија се издвоени 30 милиони евра, вклучително и за операциите за надгледување на границата под мандатот на Фронтекс. За другите земји-членки се доделени 20 милиони евра со цел да се подобрат, меѓу другите, капацитетот за прием, капацитетот за обработка, скринингот и капацитетот за регистрација.

Развиени се клучни нови алатки, како што е „поддржана обработка“ на барањата за азил, каде претставниците на земјите-членки ќе бидат распоредени во земјите од првата линија со цел да помогнат во обработката на барањата за азил на ефикасен и ефективен начин. Европската канцеларија за поддршка за азил (ЕАСО) ќе биде во основата на овој напор и клучен играч со цел да се канализира солидарноста на земјите-членки кон земјите кои се под значителен притисок.

3) Борба против трговијата со луѓе, шверцот и организираниот криминал

Мора да се зајакне практичната соработка и размената на информации, вклучително и со трети земји.

Иницијативите вклучуваат: - давање на Европол посилна улога и ресурси за координирање на другите агенции на ЕУ кои работат на полето на криумчарење луѓе и борба против организираниот криминал; - преиспитување на постојниот закон на ЕУ за шверц на луѓе, таканаречен „пакет на олеснувачи“ преку усогласување на ефективната борба против шверцот со потребата да се избегне криминализирање на хуманитарната помош; - понатамошна поддршка на програмите за градење капацитети за справување со шверцот и трговијата со луѓе во Северна Африка, клучните земји на потекло и земјите на првиот азил (исто така преку обуки за спроведување на законот и судството).

Проценките на Европол покажуваат дека за да се засилат акциите за борба против организираниот криминал и шверцот ќе бидат потребни дополнителни ресурси до 400.000 евра годишно.

4) Регионална заштита, преселување и правни начини за пристап до Европа

Преселувањето е област во која земјите-членки би можеле да направат повеќе за да обезбедат оние на кои им е потребна заштита безбедно да пристигнат во ЕУ. Во 2012 година, 4,930 лица беа преселени во Унијата од дванаесет земји-членки (Чешка, Данска, Германија, Ирска, Шпанија, Франција, Литванија, Холандија, Португалија, Финска, Шведска и Обединетото Кралство). САД во истата година населиле повеќе од 50,000 лица.

Доколку сите земји-членки би се вклучиле во вежбите за преселување и би овозможиле пропорционален број места, ЕУ ќе може да пресели уште илјадници луѓе од бегалските кампови. Со цел да се стимулира преселувањето, идното финансирање од ЕУ за 2014/2020 година ќе биде на располагање за поддршка на дополнителни напори и заложби на ова поле. Европската комисија има намера да стави на располагање паушална сума до 6,000 евра по преместен бегалец.

Комисијата е подготвена да ги истражи можностите за заштитени влезови во ЕУ, што би можело да им овозможи на државјаните кои не се членки на ЕУ да пристапат до процедурата за азил надвор од ЕУ, без да тргнуваат на тешки патувања за да стигнат до Европа. Ова дополнително ќе се усоврши во наредните месеци, особено во контекст на дискусијата за иднината на политиките за внатрешни работи.

За да се зајакнат заштитните капацитети во регионите од кои потекнуваат многу бегалци, постојните регионални програми за заштита треба да се зајакнат и прошират. Конкретно, посилната регионална програма за заштита на Северна Африка (Либија, Тунис и Египет) ќе треба да се надополни со новата Регионална програма за заштита и развој за Сирија. Новите РПП во иднина треба да ги опфатат другите клучни земји од регионот Сахел.

ЕУ и земјите-членки треба да се обидат да отворат нови правни канали за пристап до Европа: Директивата за сезонски работници (MEMO / 13 / 941) треба целосно да се имплементира; Комисијата се надева дека ко-законодавците наскоро ќе можат да се договорат за нејзиниот предлог за Директива што ќе го олесни и попривлечно за националните студенти, истражувачи и други групи кои не се членки на ЕУ привремено да влезат и да останат во ЕУ (IP / 13 / 275 MEMO / 13 / 281).

5) Акции во соработка со трети земји

Европската комисија штотуку ги заврши преговорите за договорите за Партнерство за мобилност со Тунис и Азербејџан. Овие договори наскоро и официјално ќе се надополнат на петте веќе постоечки Зелено'ртски Острови, Молдавија, Грузија, Ерменија Мароко. Партнерствата за мобилност овозможуваат да се идентификуваат повеќе канали за редовна миграција и да им се помогне на земјите што ги развиваат своите капацитети да понудат заштита во регионот и да ги почитуваат човековите права на нивната територија. Во исто време тие овозможуваат да се зголеми соработката во борбата против шверцерите и трговците со луѓе кои ги експлоатираат мигрантите.

Дипломатската акција ќе биде насочена кон постигнување понатамошни резултати во нашите дијалози за мобилност со трети земји. На пример, треба да се започнат нови дијалози за миграција, мобилност и безбедност со дополнителни земји од јужниот дел на Медитеранот, особено со Египет, Либија, Алжир и Либан.

Другите дипломатски и политички иницијативи треба да имаат за цел да обезбедат соработка на земјите на транзит и на потекло со цел да се уништат мрежите за трговија со луѓе, борбата против шверцот и за реадмисија на илегални мигранти.

Информативните кампањи би можеле да помогнат во подигнувањето на свеста за ризиците од нерегуларните канали на миграција и заканите од шверцерите и трговците со луѓе, како и информирањето за каналите достапни за легална миграција.

Работата на работната група

На октомврискиот совет за ЈХА, земјите-членки се согласија да формираат работна група предводена од Комисијата (ГД за внатрешни работи). Нејзиното формирање беше поздравено на октомврискиот Европски совет.

Работната група се состана на 24 октомври и 20 ноември. Сите земји-членки учествуваа на тие состаноци заедно со Фронтекс и другите агенции на ЕУ (Европската канцеларија за поддршка за азил, Европол, Агенцијата за фундаментални права, Европската агенција за поморска безбедност), како и Европската служба за надворешна акција.

Работната група ги консултираше и други ентитети, вклучувајќи ги придружните земји, УНХЦР, ИОМ, ICMPD, Центарот за миграциска политика, Меѓународната поморска организација, УНОДЦ и Интерпол.

Што е следно?

Комисијата ќе поднесе извештај до министрите за правда и внатрешни работи на 5-6 декември, за понатамошна дискусија и одобрување на декемврискиот Европски совет.

Долгорочните иницијативи, исто така, ќе бидат дел од размислувањата во контекст на Програмата за пост Стокхолм, која ќе ги разгледа предизвиците и приоритетите за политиките за внатрешни работи во наредните години.

Повеќе информации

Порака за работата на Работната група на Медитеранот

MEMO / 13 / 862: Акции на ЕУ во областа на миграцијата и азилот

Сесилија Малмстром

Следете Комесарот Малмстром на Twitter

Генералниот директорат за внатрешни работи

Следете Генералниот директорат за внатрешни работи на Twitter

Споделете ја оваа статија:

Молдавијапред 5 денови

Нов правен предизвик: Мета доби шлаканица со тужба за цензура во Молдавија

Европски избори 2024 годинапред 3 денови

Данците во Велика Британија меѓу граѓаните на ЕУ спречени да гласаат на изборите за ЕУ 

Украинапред 4 денови

Меѓународна социолошка анкета: Украинските граѓани сметаат дека одржувањето претседателски избори е неопходно под какви било околности

Казахстанпред 5 денови

Казахстан бара поблиски врски и со Европа и во Централна Азија

Европски избори 2024 годинапред 5 денови

Во овој момент на голема нестабилност, Европската унија бара нови лидери

Европскиот парламентпред 5 денови

Изборен надзор на новинарите на ЕУ

Казахстанпред 5 денови

Казахстанската престолнина ќе биде домаќин на меѓународна олимпијада по биологија која ќе го покаже глобалниот талент

Азербејџан13 часови

Неделата на енергија во Баку отвора ново поглавје во енергетското портфолио на Азербејџан  

Франција12 часови

Француската демократија е во опасност бидејќи Les Républicains (ЕПП) се здружува со екстремно десничарската партија на Ле Пен

Европски избори 2024 година13 часови

Резултатите од изборите во ЕУ и Белгија му даваат надеж на ветеранот Грин

СПОРТ13 часови

Подемот на игрите за обложување

Европски избори 2024 година13 часови

EU Reporter Election Watch - Резултатите и анализите како што дојдоа

Азербејџан13 часови

Неделата на енергија во Баку отвора ново поглавје во енергетското портфолио на Азербејџан  

Европски избори 2024 година17 часови

Се уште се пребројуваат гласовите, но постизборните договори се во тек

Европски избори 2024 година18 часови

Како гласаа Романија и Бугарија на европските избори

Европски избори 2024 година1 ден пред

Мешани резултати за популистичката десница обвинети за партиите кои немаат „политичка зрелост“

Trending