Поврзете се со нас

Регистрација на настани

10-ти јубилеен симпозиум на иницијативата „Појас и пат“ и презентација на книгата на „Кси Џинпинг: Управувањето со Кина IV“

Вторник 28 ноември - 11:00-14:00 часот
Прес-клуб Брисел
Rue Froissart 95, 1040 Брисел

Гостите говорници ќе разговараат за нивното разбирање на иницијативата „Појас и пат“ и ќе ги споделат своите критики за книгата „Кси Џинпинг: Управувањето со Кина IV“.

Дневен ред на состанокот:

11: 00-11: 30 часотрегистрација
11: 30-11: 40 часотЗапознавање со гостите (5 минути, Превод 5 минути)
11: 40-12: 30 часотГлавни говори
12: 30-14: 00 часотРучек за вмрежување
Име