Поврзете се со нас

животната средина

Комисијата предлага нова рамка на ЕУ за декарбонизација на пазарите на гас, промовирање на водород и намалување на емисиите на метан

SHARE:

Објавено

on

Ние го користиме вашето пријавување за да обезбедиме содржина на начини на кои сте се согласиле и да го подобриме нашето разбирање за вас. Може да се откажете во секое време.

Комисијата усвои збир на законски предлози за декарбонизација на пазарот на гас на ЕУ преку олеснување на навлегувањето на обновливите извори и гасови со ниска содржина на јаглерод, вклучително и водородот, и да се обезбеди енергетска безбедност за сите граѓани во Европа. Комисијата, исто така, ја следи Стратегијата на ЕУ за метан и нејзините меѓународни обврски со предлози за намалување на емисиите на метан во енергетскиот сектор во Европа и во нашиот глобален синџир на снабдување. Европската унија треба да ја декарбонизира енергијата што ја троши за да ги намали емисиите на стакленички гасови за најмалку 55% ​​до 2030 година и да стане климатски неутрална до 2050 година, а овие предлози ќе помогнат да се постигне таа цел.

Извршниот потпретседател на Европскиот зелен договор, Франс Тимерманс, рече: „Европа треба да ја сврти страницата за фосилните горива и да премине кон почисти извори на енергија. Ова вклучува замена на фосилниот гас со обновливи и нискојаглеродни гасови, како водород. Денеска ги предлагаме правилата за да се овозможи оваа транзиција и да се изградат потребните пазари, мрежи и инфраструктура. За да се справиме со емисиите на метан, ние исто така предлагаме солидна правна рамка за подобро следење и намалување на овој моќен стакленички гас, помагајќи ни да го исполниме глобалното ветување за метан и да се справиме со климатската криза“.

Комесарот за енергетика Кадри Симсон рече: „Со денешните предлози, создаваме услови за зелена транзиција во нашиот сектор за гас, поттикнувајќи ја употребата на чисти гасови. Клучен елемент на оваа транзиција е воспоставување конкурентен пазар на водород со наменска инфраструктура. Сакаме Европа да го предводи патот и да биде прва во светот што ќе ги утврди пазарните правила за овој важен извор на енергија и складирање. Ние, исто така, предлагаме строги правила за емисиите на метан од гас, нафта и јаглен, за да се намалат емисиите во овие сектори за 80% до 2030 година и да се активира акција за метанот надвор од ЕУ. Нашите предлози, исто така, ја зајакнуваат безбедноста на снабдувањето со гас и ја зајакнуваат солидарноста меѓу земјите-членки, за да се спротивставиме на ценовните шокови и да го направиме нашиот енергетски систем поотпорен. Како што побараа земјите-членки, ја подобруваме координацијата за складирање гас на ЕУ и создаваме опција за доброволно заедничко купување резерви на гас“.

Предлозите на Комисијата (регулатива Директива) создаде услови за а премин од фосилни природен гас на обновливи извори и гасови со ниска содржина на јаглерод, особено биометан и водород, и зајакнување на еластичноста на гасниот систем. Една од главните цели е да воспостави пазар за водород, да се создаде вистинска средина за инвестиции и да се овозможи развој на наменска инфраструктура, вклучително и за трговија со трети земји. Пазарните правила ќе се применуваат во две фази, пред и по 2030 година, а особено го опфаќаат пристапот до инфраструктурите на водород, одвојувањето на активностите за производство и транспорт на водород и утврдување на тарифи. Ќе се создаде нова управна структура во форма на Европската мрежа на мрежни оператори за водород (ENNOH) за промовирање на посветена водородна инфраструктура, прекугранична координација и изградба на интерконекторска мрежа и елаборирање на специфични технички правила.

Предлогот предвидува дека на планови за развој на националните мрежи треба да се заснова на а заедничко сценарио за електрична енергија, гас и водород. Треба да се усогласи со Националните енергетски и климатски планови, како и Десетгодишен план за развој на мрежа ширум ЕУ. Операторите на гасната мрежа треба да вклучат информации за инфраструктурата што може да биде деактивирана или пренаменета, а ќе има и одделни извештаи за развојот на водородната мрежа за да се осигура дека изградбата на водородниот систем се заснова на реална проекција на побарувачката.

Новите правила ќе го олесни пристапот на обновливите извори на енергија и гасовите со ниска содржина на јаглерод до постојната гасна мрежа, со отстранување на тарифите за прекугранични интерконекции и намалување на тарифите на точките за инјектирање. Тие исто така создаваат систем за сертификација за гасови со ниска содржина на јаглерод, за да се заврши работата започната во Обновливите извори на Директивата за енергија со сертификација на обновливи гасови. Ова ќе обезбеди рамноправни услови за играње во проценката на целосниот отпечаток на емисиите на стакленички гасови на различни гасови и ќе им овозможи на земјите-членки ефективно да ги споредуваат и да ги земат предвид во нивниот енергетски микс. Со цел да се избегне затворање на Европа со фосилни природен гас и да се направи повеќе простор за чисти гасови на европскиот пазар на гас, Комисијата предлага долгорочните договори за несмалени фосилни природен гас не треба да се продолжуваат по 2049 година.  

Друг приоритет на пакетот е зајакнување и заштита на потрошувачите. Прегледувајќи ги одредбите кои веќе се применуваат на пазарот на електрична енергија, потрошувачите може полесно да менуваат добавувачи, да користат ефективни алатки за споредба на цените, да добијат точни, правични и транспарентни информации за наплата и да имаат подобар пристап до податоци и нова паметна технологија. Потрошувачите треба да можат да избираат обновливи извори на енергија и гасови со ниска содржина на јаглерод наместо фосилни горива.

Маркетинг

Високите цени на енергијата во последните месеци го свртеа вниманието на важноста на енергетската безбедност, особено во време кога глобалните пазари се нестабилни. Комисијата денеска предложи да подобрување на отпорноста на гасниот систем и зајакнување на постојните одредби за безбедност на снабдувањето, како што е ветено во Комуникација и алатник за цените на енергијата од 13 октомври, а како што побараа земјите-членки. Во случај на недостиг, ниту едно домаќинство во Европа нема да биде оставено само, со засилена автоматска солидарност преку границите преку нови однапред дефинирани аранжмани и појаснувања за контролите и компензациите во рамките на внатрешниот енергетски пазар. Предлогот ги проширува сегашните правила на обновливите извори на енергија и гасовите со ниска содржина на јаглерод и воведува нови одредби за покривање на новите ризици од сајбер безбедноста. Конечно, тоа ќе биде поттикнување на постратешки пристап за складирање на гас, интегрирање на размислувањата за складирање во проценката на ризикот на регионално ниво. Предлогот исто така овозможува доброволните заеднички набавки од страна на земјите-членки да имаат стратешки залихи, во согласност со правилата за конкуренција на ЕУ.

Справување со емисиите на метан

Паралелно, во А прво законодавство на ЕУ предлог за намалување на емисиите на метан во енергетскиот сектор, Комисијата ќе бара од секторите за нафта, гас и јаглен да ги мерат, пријават и да ги потврдат емисиите на метан и предлага строги правила за откривање и поправка на истекување на метан и да ограничете го проветрувањето и палењето. Тој, исто така, поставува глобални алатки за мониторинг кои обезбедуваат транспарентност на емисиите на метан од увозот на нафта, гас и јаглен во ЕУ, што ќе и овозможи на Комисијата да разгледа понатамошни активности во иднина.

Предлогот ќе воспостави нова правна рамка на ЕУ за обезбеди највисок стандард за мерење, известување и верификација (MRV) на емисиите на метан. Новите правила ќе бараат од компаниите да ги мерат и квантифицираат нивните емисии на метан на ниво на средства на изворот и да спроведат сеопфатни истражувања за откривање и поправка на истекување на метан во нивното работење. Во продолжение предлогот забранува проветрување и палење практики, кои испуштаат метан во атмосферата, освен во тесно дефинирани околности. Земјите-членки, исто така, треба да воспостават планови за ублажување, земајќи го предвид ублажувањето на метан и мерењето на напуштените рудници за метан и неактивни бунари.

Конечно, во однос на емисиите на метан од увозот на енергија од ЕУ, Комисијата предлага пристап во два чекора. Прво, од увозниците на фосилни горива ќе се бара да достават информации за тоа како нивните добавувачи вршат мерење, известување и верификација на нивните емисии и како ги ублажуваат тие емисии. Комисијата ќе формира два алатки за транспарентност кои ќе ги покажат перформансите и напорите за намалување на земјите и енергетските компании ширум светот во ограничувањето на нивните емисии на метан: база на податоци за транспарентност, каде што податоците пријавени од увозниците и операторите од ЕУ ќе бидат достапни за јавноста; и глобална алатка за мониторинг за прикажување на жариштата кои емитуваат метан во и надвор од ЕУ, искористувајќи го нашето светско лидерство во мониторингот на животната средина преку сателити.

Како втор чекор, за ефикасно справување со емисиите на увезени фосилни горива долж синџирот на снабдување во Европа, Комисијата ќе се вклучи во дипломатски дијалог со нашите меѓународни партнери и прегледајте ја регулативата за метан до 2025 година со цел да се воведат построги мерки за увоз на фосилни горива откако ќе бидат достапни сите податоци.

Позадина

Денешните предлози, заедно со законодавен пакет претставен на 14 јули 2021 година и на ревизија на Директивата за енергетски перформанси на згради претставени денес, претставуваат важен чекор на патот на декарбонизацијата на Европа и ќе помогнат да се постигне целта за намалување на емисиите на стакленички гасови за најмалку 55% ​​до 2030 година и да стане климатски неутрален до 2050 година.

Законските предлози усвоени денеска произлегуваат од стратешката визија утврдена во Стратегија за интеграција на енергетскиот систем на ЕУ, Стратегија за водород на ЕУ и Стратегија на ЕУ за метан во 2020. ЕУ води меѓународна акција за справување со емисиите на метан. На Конференцијата за клима на ОН COP26, ја започнавме Глобален залог за метан во партнерство со Соединетите Држави, при што над 100 земји се обврзаа да ги намалат своите емисии на метан за 30% до 2030 година во споредба со нивоата од 2020 година.

Повеќе информации

Прашања и одговори на пазарите на гас и водородниот пакет

Прашања и одговори за емисиите на метан

Информации за пазарите на гас и пакетот со водород

Информации за емисиите на метан

Предлог на ревидирана директива за пазари на гас и водород

Анекс на ревидираната директива за пазари на гас и водород

Предлог на ревидирани пазари на гас и регулатива за водород

Анекс на ревидираните пазари на гас и регулатива за водород

Предлог на регулатива за емисии на метан

Веб-страница на пакети за пазар на водород и декарбонизиран гас

Веб-страница за емисии на метан

Стратегија на ЕУ за метан

Веб-страница за водород

Стратегија за водород на ЕУ

Европски договор за зелена

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending