Поврзете се со нас

енергија

Државна помош: Европската комисија го овластува француската поддршка за обновливите извори на прилив на енергија демонстрација централа во #RazBlanchard

SHARE:

Објавено

on

GDF-SUEZ-Партнери-за-развој-пилот-фабрика-на-Раз-Бланшард-Франција-487x370Европската комисија утврди дека француските планови за поддршка на постројка за енергетски постројки се во согласност со правилата на ЕУ за државна помош. Мерката ќе го промовира производството на електрична енергија од обновливи извори, во согласност со енергетските и климатските цели на ЕУ, без непотребно нарушување на конкуренцијата на единствениот пазар.

Пилотската фарма за плимата и осеката NEPTHYD (Normandie Energie PiloTe HYDrolien) ќе се наоѓа на Раз Бланшард, западно од полуостровот Котентин, во Ла Манш. Подружница на групацијата Енге, избрана со тендерска постапка, ќе ја гради и работи централата за 20 години. Е биде поврзан со националната електрична мрежа и ќе служи како демонстрациона постројка за потврда на оваа технологија во развој. Плимната енергија е форма на хидроенергија што ја претвора енергијата добиена преку плимата и осеката во електрична енергија. Технологијата нуди значителни придобивки бидејќи користи предвидлив извор на обновлива енергија.

Пилотската централа ќе биде составена од четири турбини со номинална моќност од по 1.4 мегавати (MW). Тие турбини имаат неколку иновативни карактеристики за кои се очекува значително да ги зголемат перформансите на фармите со плима, вклучително и ротирачки нацели, лопати со променлив чекор и електроника за потопена моќност.

Франција планира да ја поддржи изградбата на централата, преку директен грант и аванс што може да се врати, што ќе се надомести доколку технологијата се покаже успешна. Покрај тоа, секоја произведена единица енергија ќе добие повластена тарифа.

Комисијата за 2014 г Упатство за државна помош за заштита на животната средина и енергетска allow member states to grant state aid for renewable energy, subject to certain conditions. These rules are aimed at reaching the EU’s ambitious energy and climate targets at the least possible cost for taxpayers and without undue distortions of competition in the Single Market.

Комисијата утврди дека проектот го поддржува влегувањето на пазарот на нова технологија за обновлива енергија, во согласност со упатствата. Покрај тоа, помошта ќе биде ограничена на трошоците за производство на електрична енергија од ваква централа. Ова ќе осигури дека операторот не е прекомпензиран. Затоа Комисијата заклучи дека проектот ќе промовира употреба на електрична енергија произведена од обновливи извори, истовремено ограничувајќи ги нарушувањата на конкуренцијата предизвикана од јавното финансирање.

Позадина

Маркетинг

За повеќе информации за 2014 Упатство за државна помош за заштита на животната средина и енергетска, see also the Commission’s Policy brief on “Подобрување на државната помош за енергија и животна средина".

More information on today’s decisions will be available, once potential confidentiality issues have been resolved, in the Регистрирај државна помош на конкуренцијата веб-страница под бројот на предметот на SA.42838. на Државната помош Неделен Е-Вести наведува нови изданија на одлуките за државна помош на интернет и во Службениот весник на ЕУ.

Споделете ја оваа статија:

Trending