#Одржлива финансиска поддршка - Експертска група на Комисијата издава прв извештај за објавување на информации поврзани со климата

| Јануари 11, 2019

на Техничка експертска група за одржливи финансии формирана од Комисијата во јули, 2018 го објави својот прв извештај за откривање на информации за климата на компаниите.

Таа содржи препораки кои ќе и овозможат на Комисијата да ги ажурира своите необврзувачки насоки за нефинансиско известување со специфично повикување на информации поврзани со климата, во согласност со препораките на Работната група за финансиско обелоденување поврзана со климата (TCFD) утврдена од страна на Финансиска стабилност одбор, и со Предлогот на Комисијата за "таксономија" на одржливи економски активности.

Извештајот содржи предлози за откривање не само како климатските промени можат да влијаат врз работата на компанијата, туку и влијанието на самата компанија врз климатските промени.

Најавата е уште еден чекор напред во спроведувањето на ЕУ Акциски план за одржлив финансирање дека Комисијата објави во март 2018 и следи нагоре Законодавни предлози на Комисијатаl за откривање на информации поврзани со климата презентирани во мај 2018. Техничката експертска група очекува да ги заврши своите други извештаи, за таксономија, јаглеродни стандарди и зелените обврзници, до јуни 2019.

Повеќе информации за пријавите.

Тагови: , ,

категорија: Насловна, Економија, EU, европска комисија, Финансирање на